Kategorie

Výrobci

Systém pro odstranění netěsností - BCG

Systémy v domě vhodné k zatěsnění pomocí BCG

Systém pro odstranění netěsností - BCG

Pro každý systém v domě existuje speciální druh těsnící kapaliny: BCG-kapalný těsnící prostředek.

BCG je označení kapalných zatěsňovacích a čisticích prostředků německé firmy BaCoGa GmbH se sídlem v Grebenau, SRN.Tyto těsnící kapaliny tvoří ucelenou řadu produktů na bázi rozpuštěných minerálních krystalů.

Prostřednictvím čerpadla je BCG těsnící kapalina zavedena do rozvodů, kde v co nejkratším čase samočinně a trvale uzavírá poškozené oblasti působením “zevnitř směrem ven“.

Oblasti použití:

  • Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji
  • Zatěsňování topných systémů
  • Zatěsňování rozvodů pitné a užitkové vody
  • Zatěsňování nádrží a bazénů
  • Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí
  • Čištění všech druhů potrubí, výměníků a kotlů chemickou cestou jak na straně vody, tak na straně spalin.


Tato moderní technologie je výhodnou alternativou k výměně rozvodů plynu, topné, užitkové nebo pitné vody, přičemž oproti této variantě přináší i úspory času, financí.
Odpadá hledání místa netěsnosti, bourací práce, výměna, či oprava netěsného potrubí, likvidace vzniklého odpadu a následné zednické a malířské práce.